Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Forskarpatent i Syd AB

"Bolaget skall patentera uppfinningar och förädla uppfinningar till kommersiellt attraktiva patent samt bl a licensiera dessa för vidare exploatering hos annan part samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Patentbyråer
Org.nr: 556528-8940
Företagsform: Aktiebolag