Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

SciMont AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, utveckla, marknadsföra, licensiera och sälja produkter inom området nanoteknologi och optik, samt tillhandahålla konsulttjänster inom detta område samt inneha och förvalta aktier och andelar i andra bolag, utlicensiering av immateriella rättigheter, samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Industridesigner - Konsulttjänster - Partihandel - Patentbyråer
Org.nr: 556667-3744
Företagsform: Aktiebolag