Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Lund

3Soft AB
Org.nr: 556998-9105
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet och förmedling av konsulttjänster inom IT-stöd, dataprogrammering, IT-arkitektur och därmed förenlig verksamhet.
4HR SYSTEMS AB
Org.nr: 556690-2655
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av dataprogram asmt konsulttjänster inom data och IT samt därmed förenlig verksamhet.
A-Ö Support AB
Org.nr: 556810-7527
Bolaget ska bedriva medicinsk rådgivning, konsulttjänster, utbildning, evenemang, supportfunktioner för mindre företag, handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
AB Bäckmans Verkstäder
Org.nr: 556988-9297
Bolaget skall bedriva affärsutveckling, IT-utveckling samt konsulttjänster inom affärsutvecklings-, IT och miljöområdet och därmed förenlig verksamhet.
AB Svensk Pensions Trygghet
Org.nr: 556822-5857
Bolaget ska bedriva försäkringsförmedling och därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer även att tillhandahålla konsulttjänster.
Acadeway AB
Org.nr: 556986-8283
Bolaget ska bedriva utbildningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.Vidare ska bolaget bedriva hushållsnära tjänster, lokalvård, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.Bolaget erbjuder också konsultt ...
Adbus Solutions AB
Org.nr: 556810-7386
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom IT, ekonomi och utbildning
Addimotion Services AB
Org.nr: 556781-3042
Verksamheten ska vara att bedriva utveckling av datorsystem för uthyrning och försäljning av program samt konsulttjänster till kunder.
Adevo Consulting AB
Org.nr: 556863-4470
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom området industriautomation, inbyggda system och informationsteknologi, utveckla och försälja programvara, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Adsensus AB
Org.nr: 556654-6684
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom företagsförsäljning.
Aktiebolaget Grafolin
Org.nr: 556463-3641
Bolaget skall bedriva detaljhandel inom damkonfektion samt konsulttjänster inom kommunikation- och informationsområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.
AniMedia Utveckling AB
Org.nr: 556758-4502
Bolaget ska sälja konsulttjänster, huvudsakligen inom organisation och marknadsföring men även datakonsulttjänster inom mjuk- vara samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med värdepapper.
ANJO Consulting AB
Org.nr: 556900-1679
Konsulttjänster inom psykologi och beteendevetenskap samt projektledning och projektutveckling.
Apertus AB
Org.nr: 556630-3847
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom produktutvärdering, försäljning, projektutvärdering,ledning och kompetensutvärdering, rekrytering åt farmaceutik och biokemisk industri samt åt hälsovård och utbildningsinstituti ...
Appandbeyond AB
Org.nr: 556853-7095
Bolaget kommer att bedriva tillverkning och försäljning av mjukvara samt konsulttjänster för förbättring av företag och organisationer samt därmed förenlig verksamhet.
Apposkop AB
Org.nr: 556872-3638
Företaget ska producera applikationer och It-tjänster för bl.a. life science området. Företaget kan också erbjuda konsulttjänster och projektledning.
Asu Consulting HB
Org.nr: 969762-4964
Konsulttjänster inom områdena interim management, personaluthyrning, rekrytering, ledarskap, coaching, mentorskap och HR
Berglund & Partners KB
Org.nr: 969661-8504
Innefattar kvalificerade konsulttjänster inom rekrytering, management och företagsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Berglund & Partners Rekrytering och Utveckling AB
Org.nr: 556540-3846
Bolagets verksamhet består i att bedriva konsulttjänster inom rekrytering, management och företagsutveckling. Därutöver skall bolaget kunna äga och förvalta såväl fast som lös egendom.
Berlekom & Westöö HB
Org.nr: 969758-0976
Handelsbolaget skall marknadsföra, sälja och leverera konsulttjänster inom områden karriär, universitetsutbildning och rådgivning inom text och sifferbehandlingsprogram samt uthyrning av personal och därmed förenlig verk ...