Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Materialhantering i Solna

AG Programutveckling EF
Org.nr: 769602-7353
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i samverkan påverka och styra vidareutveckling och underhåll av framtagna datorprogramvaror inom fackområdena geoteknik, ingenjörgeologi ...
CB Solutions Entreprenad AB
Org.nr: 556993-1495
Logistik, materialhantering och tungtransport och därmed förenlig verksmahet. Rivning, montering, tippkörning och städning på arbetsplats och därmed förenlig verksamhet. Tjänster och service inom privatflytt, företegsfly ...
Coreol AB
Org.nr: 556655-4472
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom fastighetsskötsel, reparationer av lokalvårdsmaskiner, fasadrenoveringar, försäljning och tillverkning av mät- och vågsystem samt idka därmed förenlig verksamhet.
Dialogue Technologies Stockholm AB
Org.nr: 556623-1303
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt utveckla, marknadsföra och försälja system och mjukvara för människa-maskin gränssnitt baserade på användandet av naturligt språk samt idka därmed för ...
Ergo Box System AB
Org.nr: 556474-8647
Bolaget skall bedriva materialhantering inom livsmedels- och förpackningsindustrin, innovativ utveckling av materialhanteringsprodukter för livsmedels- och förpackningsindustrin, konsultationer inom materialhantering til ...
EuroMaint Bemanning AB
Org.nr: 556670-3095
Bolaget skall utveckla och producera underhåll, modifieringar, tekniska systemtjänster och materialhantering för fordon inom transportsektorn samt utöva personaluthyrning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
EuroMaint Rail AB
Org.nr: 556032-2918
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotter- och intresse- bolag, utveckla och producera underhåll, modifieringar, tekniska systemtjänster och materialhantering för fordon inom transport- sektorn, försvar och process ...
Schneider Electric Sverige AB
Org.nr: 556259-3532
Bolaget skall marknadsföra ett komplett utbud av produkter och lösningar inom ' Eldistribution, Automation, Kontroll- och Styrsystem samt Kommunikation- och Installationssystem.
Wiig Data AB
Org.nr: 556242-0884
Bolaget ska bedriva försäljning av program, datorer, utföra konsultation och service jämte därmed förenlig verksamhet.