Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

CB Solutions Entreprenad AB

"Logistik, materialhantering och tungtransport och därmed förenlig verksmahet. Rivning, montering, tippkörning och städning på arbetsplats och därmed förenlig verksamhet. Tjänster och service inom privatflytt, företegsflytt och magasinering och därmed förenlig verksamhet. Personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Logistik - Magasinering - Materialhantering - Personaluthyrning - Transport
Org.nr: 556993-1495
Företagsform: Aktiebolag