Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Logistik i Solna

Agon Logistik AB
Org.nr: 556668-0855
Bolaget skall bedriva distribution såsom godstransporter samt därmed förenlig verksamhet. Även försäljning av sportkläder, konsult inom träning samt journalistverksamhet. Värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhe ...
AIMT AB
Org.nr: 556967-9318
Verksamheten består av tre delar: - försäljning av tjänster, konsultation inom ekonomi, hållbarhet, ekologi, planering, logistik och coachning - försäljning av inredning, inredningsdetaljer och kläder, främst second hand ...
Bolist Logistik AB
Org.nr: 556939-9826
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt bedriva köp och försäljning av varor, erbjuda logistiktjänster samt att idka därmed förenlig verksamhet.
Camille Lingerie Sweden HB
Org.nr: 969708-6008
Import av kläder och kosmetik. Försäljning av kläder och kosmetik via butik och internet. Konsultation inom logistik och produktion.
CB Solutions Entreprenad AB
Org.nr: 556993-1495
Logistik, materialhantering och tungtransport och därmed förenlig verksmahet. Rivning, montering, tippkörning och städning på arbetsplats och därmed förenlig verksamhet. Tjänster och service inom privatflytt, företegsfly ...
Coop Logistik AB
Org.nr: 556710-2453
Bolaget skall bedriva distribution, logistik och godstransporttjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Dalsland Travel Sweden AB
Org.nr: 556862-0701
Researrangemang, guidning, logistik, konferens, försäljning av souvenirer.
Ekonomi Logistik IT Partner Sverige AB
Org.nr: 556837-8375
Bolaget ska bedriva försäljning, utbildning och konsultation inom affärssystem, logistik, ekonomi och IT samt därmed förenlig verksamhet.
ELOG JV Company AB
Org.nr: 556816-4874
Bolaget ska bedriva verksamhet inom logistik- och transportindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Footprint Partners AB
Org.nr: 556926-1026
Bolaget ska bedriva verksamhet inom två områden: Företagsekonomisk rådgivning med inriktning på inköp, logistik och produktion, samt därmed förenlig verksamhet. Outsourcing uppdrag gällande inköp, logistik och produktion ...
Green Cargo AB
Org.nr: 556119-6436
Bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt, tillhandahålla logistik- och godstransporttjänster till nationella och internationella kunder i huvudsak inom järnvägsområdet samt bedriva därmed förenlig verksamh ...
Gudinna AB
Org.nr: 556993-1446
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och verksamhet inom utländska företagsetableringar i Sverige och hjälpa svenska företag att etablera sig utanför Sverige, även handel med värdepapper och investeringar i fastigheter. ...
Kaj Hanson Logistik AB
Org.nr: 556711-9150
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom transport, logistik och inköp samt handel med program- varor och därmed förenlig verksamhet.
KAP Scandinavia Handelsbolag
Org.nr: 969710-7267
Försäljning av kläder och accessoarer över internet, samt konsulting inom logistik och marknadsföring.
KONSULT OCH BOKNINGSSERVICE HB
Org.nr: 916589-7795
Konsultverksamhet inom logistik och utbildning. Bokningsservice av uthyrningsstugor. Redovisning.
Lace Logistics AB
Org.nr: 556938-4828
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom management, logistik, förläggeri, hemslöjd och kostinformation samt därmed förenlig verksamhet. Företaget ska också handla med värdepapper.
Multinär AB
Org.nr: 556832-8222
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom logistik och inköp för tillverkningsindustrin.
Paccess AB
Org.nr: 556459-7572
Bolaget skall bedriva försäljning av pappersprodukter såsom nyfiberbaserad fluting samt oblekt säckpapper, försäljning av förpackningar samt erbjuda tjänster och rådgivning kring logistik, design, förpackningsoptimering, ...
Rosic Industry EF
Org.nr: 769628-8567
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att bedriva affärsverksamhet vari medlemmarna bereds arbete i föreningen genom att initiera - utveckla - bibehålla och utöka sina ...
Sound Advice AB
Org.nr: 556791-8098
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rådgivning inom organisation, ledarskap, processutveckling, logistik, komplex planering, IT, tjänsteförsäljning, verksamhetsutveckling, affärsutveckling, kvalitetssystem, ...