Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Magasinering i Solna

ABC Flytt AB
Org.nr: 556812-7061
Bolaget ska bedriva försäljning av flyttutrustning, flytt, packmaterial samt utföra tjänster inom dessa områden samt homestyling och magasinering och därmed förenlig verksamhet.
All in transport Stockholm AB
Org.nr: 556702-9144
Bolaget skall bedriva transporter, flytt, magasinering, montering och personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet
Blå Expressen KB
Org.nr: 969689-6662
Utföra vägtransporter av gods samt bohagsflyttningar åt företag och privatpersoner.
CB Solutions Entreprenad AB
Org.nr: 556993-1495
Logistik, materialhantering och tungtransport och därmed förenlig verksmahet. Rivning, montering, tippkörning och städning på arbetsplats och därmed förenlig verksamhet. Tjänster och service inom privatflytt, företegsfly ...