Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

EuroMaint Bemanning AB

"Bolaget skall utveckla och producera underhåll, modifieringar, tekniska systemtjänster och materialhantering för fordon inom transportsektorn samt utöva personaluthyrning ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556670-3095
Företagsform: Aktiebolag