Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Solna

A&T Carlström konsult HB
Org.nr: 969651-6401
Bokföringstjänster. Konsultverksamhet inom data såsom installation konfiguration och underhåll. Försäljning av program och hårdvara.
ABA Bygg & Renovering AB
Org.nr: 556812-2864
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet och underhåll av byggnader.
Aducera Consulting AB
Org.nr: 556643-9146
Bolaget skall idka drift och underhåll av IT-miljöer, försäljning av IT-relaterade produkter, att ge konsultation inom IT och management, äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Aducera Holding AB
Org.nr: 556606-5735
Bolaget skall idka drift och underhåll av IT-miljöer, försäljning av IT-relaterade produkter, konsult inom IT och management, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Adupro AB
Org.nr: 556826-0458
Bolaget ska idka utveckling av IT-system, drift och underhåll av IT-system, försäljning av IT-relaterade produkter och tjänster, konsultverksamhet inom IT och ledning, äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed för ...
AG Programutveckling EF
Org.nr: 769602-7353
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i samverkan påverka och styra vidareutveckling och underhåll av framtagna datorprogramvaror inom fackområdena geoteknik, ingenjörgeologi ...
Aktiebolaget Maskingruppen Hufvudsta
Org.nr: 556422-7873
Bolaget skall bedriva el- installationsverksamhet, service av hissanläggningar, teknisk service och underhåll av maskiner företrädesvis varuautomater och underhåll av snickerier företrädesvis inredning samt därmed förenl ...
Bernds Hem & Trädgårdsservice KB
Org.nr: 969757-8665
Reparation och underhåll av hem och trädgård samt bokförings- uppdrag.
BHS Brödernas hyrbilar & service AB
Org.nr: 556873-9212
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av bilar och släp, 'godspersontransport, verkstad'seriveunderhåll av bilar flytthjälp, städning. personaluthyrning, diverse'importexport så som bilar, bilreservdelar, musikutrustning oc ...
Björkas Fastighetsservice AB
Org.nr: 556963-8132
Bolaget ska utföra städning, reparationer och underhåll av industrifastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Blom-Man AB
Org.nr: 556931-0831
Skötsel och underhåll av trädgårdar, parker och vägar.
Bröderna Svensson på Minut HB
Org.nr: 916619-6494
Marinelektronik : Konstruktion, tillverkning och handel av marinelektronik. Data: Konstruktion och underhåll av dataprogram i marin miljö. Handel med marina tillbehör i anslutning till ovanstående. Sjötransporter.
Care Group in Sweden AB
Org.nr: 556646-2437
Bolaget skall utföra tjänster, service och konsultationer med inriktning på fastigheter, lokaler samt underhåll och tjänster av medicinska inventarier och kontorsutrustning inom branschen för lokalvård och fastighetssköt ...
Cemi Specialfastigheter AB
Org.nr: 556789-4620
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta externa fastigheter med byggnader inriktade på friskvård speciellt vad gäller drift, skötsel och underhåll samt tillhandahålla konsulttjänster inom området och därmed för ...
Convini Kaffe AB
Org.nr: 556483-5881
Bolaget skall bedriva försäljning , uthyrning, service och underhåll av varm- och kalldrycksmaskiner, varuautomater och därtill hörande varuförsäljning och catering samt därmed förenlig verksamhet.
Copiks HB
Org.nr: 969710-5089
Fotografering och försäljning av bilder Konsultverksamhet Språk Programmering och underhåll av r eklamfinansierade websidor Grafisk hjälp och trycksaksframställning Konsultv erksamhet programmering och webb design E-hand ...
CSC Sverige AB
Org.nr: 556479-6802
Bolaget skall som ett It-företag tillhandahålla tjänster för systemintegration, systemutveckling, drift & underhåll, projektledning och strategic consulting för stora och medelstora företag i Europa.
Dometic International AB
Org.nr: 556598-2666
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag utveckla, producera, marknadsföra och sälja produkter och tillbehör för, bland annat, hotell-, fritids-, fordons-, båt-, samt den medicintekniska industrin, att tillhandahålla ...
Dometic Sweden AB
Org.nr: 556598-2674
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag, producera, marknadsföra och sälja vitvaruprodukter samt tillhandahålla service och underhåll av sådana produkter, äga och förvalta fast ...
EC HEYMAN AB
Org.nr: 556933-8550
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom tillverkningsindustrin, såsom design och inköp av utrustning till tillverkningsindustrier, rådgivning rörande frågor inom process, drift, underhåll, ledning och ledningsssystem, ...