Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AG Programutveckling EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i samverkan påverka och styra vidareutveckling och underhåll av framtagna datorprogramvaror inom fackområdena geoteknik, ingenjörgeologi och bergteknik. Medlemmarna skall verka för att medlemmarna skall ha tillgång till god support och utbildning av framtagna dataprogram. Föreningen skall med viss regelbundenhet anordna seminarium, användarträffar eller likvärdigt för att öka medlemmarnas kunskap om och kring framtagna dataprogram. Medlemmar deltar genom att begagna sig av föreningens tjänster."
Finns i branscher på Wedoo: Materialhantering - Underhåll
Org.nr: 769602-7353
Företagsform: Ekonomisk förening