Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bemanningsföretag i Solna

Ad Wall and Partners AB
Org.nr: 556821-7672
Försäljning av reklam och annonser åt företag och privatpersoner. Konsultation för företag inom försäljning. Personaluthyrning
AMGA AB
Org.nr: 556998-2167
Bolaget ska bedriva verksamhet inom personaluthyrning, bemanning och rekrytering samt värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
Anooni AB
Org.nr: 556891-8188
Företaget ska bedriva verksamhet inom olika branscher, bl a - Bemanning, uthyrning och rekrytering av medarbetare för kundens räkning, skriva anbud för offentliga upphandlingar inom dessa områden. - Driva verksamhet inom ...
Apotekskonsulterna ADF 1 AB
Org.nr: 559020-3989
Bolaget skall med inriktning mot både den nationella och internationella marknaden äga och förvalta butik- och apoteksverksamhet, tillhandahålla varor och tjänster inom hälsa, rådgivning och läkemedelsdistribution samt b ...
Babblish AB
Org.nr: 556879-9935
Bolaget skall verka inom reklam, projektledning, produktutveckling, restaurangkonsultation, inköpskonsultation och därmed förenlig verksamhet.
Bra bygg och design Skandinavien AB
Org.nr: 556813-7938
Bolaget ska bedriva personaluthyrning, bygg och entreprenad- verksamhet inom byggsektorn, import och export av badrumsinredningar, köksutrustningar vitvaror, förvaltning av fastigheter, lokaler, värdepapper samt därmed f ...
Bromab i Älvsbyn AB
Org.nr: 556743-9327
Föremålet för bolagets verksamhet är konsult- och entrepenad- verksamhet företrädsvis inom bygg- och anläggningsbranschen. Handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Care Rent International AB
Org.nr: 556595-3659
Bolaget ska bedriva personalrekrytering och uthyrning inom vård, samordna personlig assistans, rehabilitering, hemtjänst, ledsagning och avlösning, trygghetslarm och serviceinsatser, städning, datakommunikation samt rest ...
Confidence Consulting AB
Org.nr: 559022-3987
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva bemanning- och konsultverksamhet inom ramen för företagsförsäljning samt ledande befattningar.
Consenta Juridik & Ekonomi HB
Org.nr: 969754-5656
Bolaget skall bedriva juridisk och eller ekonomisk rådgivning till företag och privatpersoner. Bolaget skall bedriva inkassoverksamhet samt faktura-, påminnelse- och reskontrahantering och därmed förenlig verksamhet. Bo ...
DOCS International Sweden AB
Org.nr: 556649-7201
Bolagets verksamhet ska vara uthyrning, förmedling och rekrytering av personal samt utöva därmed förenlig verksamhet.
EuroMaint Bemanning AB
Org.nr: 556670-3095
Bolaget skall utveckla och producera underhåll, modifieringar, tekniska systemtjänster och materialhantering för fordon inom transportsektorn samt utöva personaluthyrning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
First Reserve AB
Org.nr: 556237-2465
Bolagets skall sälja tillhandahålla rekryterings- och bemannings- tjänster samt kontorstjänster inom organisationsutvecklingen samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsv ...
Ghanati Group AB
Org.nr: 556855-1526
Handel inom nöjesbranschen. Uthyrning och försäljning av ljud, ljus och musik. Produktion av musik. Tjänster inom nöjesbranschen såsom uthyrning av personal med specialkompetens. Arrangemang av konserter, företagsevent o ...
Granqvistgruppen AB
Org.nr: 559005-3459
Bolaget skall bedriva personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.
Homazo Stockholm AB
Org.nr: 556897-7473
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av personal till olika tillställningar. Försäljning av annonsplatser och kosttillskott. Import av råvaror, emballaget till kosttillskott. Personligträning tjänster till privata personer ...
Humiva HB
Org.nr: 969777-0981
Organistaionsutveckling och konsultverksamhet förenade med socialt arbete och utveckling.
IBTP Invest HB
Org.nr: 969744-9149
Föremålet för bolagets verksamhet skall innefatta att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Izol Holding AB
Org.nr: 556849-4479
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta andra bolag, aktier och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
KPJ Transporter AB
Org.nr: 556681-8059
Bolaget skall bedriva frakt- och transporttjänster,samt därmed förenlig verksamhet.