Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Dialogue Technologies Stockholm AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt utveckla, marknadsföra och försälja system och mjukvara för människa-maskin gränssnitt baserade på användandet av naturligt språk samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Materialhantering
Org.nr: 556623-1303
Företagsform: Aktiebolag