Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

EuroMaint Rail AB

"Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotter- och intresse- bolag, utveckla och producera underhåll, modifieringar, tekniska systemtjänster och materialhantering för fordon inom transport- sektorn, försvar och processindustri, att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Materialhantering - Transport - Underhåll
Org.nr: 556032-2918
Företagsform: Aktiebolag