Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Lidköping

AB Kornboden i Lidköping
Org.nr: 556708-8363
Bolaget ska bedriva lantbruk samt annan därmed förenlig verksamhet.
Arvidstorps Lantbruk AB
Org.nr: 556443-5690
Bolaget skall idka jordbruksdrift, uthyrning av inventarier företrädesvis inom jord- och skogsbruksområdet, entreprenadverksamhet inom lantbruk, skog, byggnads- och anläggningssektorn. Handel och förvaltning av aktier oc ...
Br. Happe AB
Org.nr: 556909-2751
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lantbruksverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bröderna Harryssons Lantbruk AB
Org.nr: 556838-2559
Föremålet för bolagets verksamhet är lantbruk med mjölk- produktion, växtodling och därmed förenlig verksamhet.
Fröslunda Lantbruk AB
Org.nr: 556513-3542
Bolaget skall bedriva lantbruk med spannmål- och potatisproduktion samt annan därmed förenlig verksamhet.
Götesjö Djur & Jord HB
Org.nr: 969739-4089
Mjölk & djurproduktion, växtodling för avsalu & till eget foder. Maskinstations verksamhet i liten skala. Skogsskötsel.
HBet Björkbackens Lantbruk
Org.nr: 916451-7873
Jordbruksrörelse
Handelsgruppen i Lidköping AB
Org.nr: 556593-0541
Föremålet för bolagets verksamhet är läkarförmedling, jordbruks- verksamhet, stuguthyrning och bed and 'breakfastbed and kitchen, café-, konferens- och kursverksamhet, butik och internethandel inom hem, inredning, design ...
Hasselgrens Lantbruk AB
Org.nr: 556801-3048
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva växtodling, lantbrukskörslor, handel med växtprodukter såsom spannmål, oljeväxter och proteingrödor och därmed förenlig verksamhet.
Hörvikens Fisk AB
Org.nr: 556557-2152
Bolaget skall bedriva fiske, förädling och försäljning av fiskeprodukter, lantbruk såsom animalieproduktion och skogsbruk, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Johannebergs Handelsträdgård HB
Org.nr: 916571-9171
Trädgårdsrörelse
LF:s Lantbruk HB
Org.nr: 916901-5634
Handel med lantbruksproduktion och tjänster inom lantbrukssektorn
Lidfastighet AB
Org.nr: 556422-7584
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, samt jord- & skogs- bruk, bedriva handel och förvaltning av värdepapper, handel med bilar och maskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Läckö Kött & Entreprenad AB
Org.nr: 556448-7832
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lantbruk samt bygg- och anläggningsentreprenad och därmed förenlig verksamhet.
Läckö Plåt AB
Org.nr: 556955-1038
Bolaget skall bedriva plåtslageriverksamhet med inriktning på byggnads- och ventilationsarbeten, bedriva jordbruksverksamhet, äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Mellby Kullen AB
Org.nr: 556926-0432
Företaget ska bedriva hotell- och turistverksamhet. Vidare ska företaget bedriva skogskonsultverksamhet, t ex skoglig värdering, upprätta skogsbruksplaner, rotpoststämpling. Företaget ska även bedriva jordbruksverksamhet ...
MLB Service Inomgård AB
Org.nr: 556952-3227
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med för- nödenheter till jordbruk, bedriva entreprenadverksamhet inom jordbruk samt maskinhandel och därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva handel ...
MLS Entreprenad AB
Org.nr: 556414-8137
Bolaget skall driva entreprenadverksamhet inom mark, bygg, montage, svets, åkeri och snöröjnings verksamhet samt därmed förenlig verksamhet
Siggetorp Agro HB
Org.nr: 969000-4917
Jordbruk och husdjursskötsel
Skofteby Säteri AB
Org.nr: 556414-5141
Bolaget skall driva jordbruksrörelse, förvaltning av fastighet och kapital samt därmed förenlig verksamhet.