Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Lidköping

Söne El AB
Org.nr: 556588-7659
Bolaget skall bedriva installationer av el, kyla, värme och ventilation, försäljning av el-, kyl-, värme- och ventilationsmaterial samt bedriva lantbruk och annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan också äga och för ...
Torisö Fastigheter AB
Org.nr: 556549-5313
Bolagets verksamhet är att förvalta eget kapital.
Västra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, EF
Org.nr: 762500-2063
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att för medlemmarna bedriva försöks- och allmän upplysningsverksamhet med avseende på odling och avsättning av oljeväxter samt utsäden av val ...