Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lidfastighet AB

"Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, samt jord- & skogs- bruk, bedriva handel och förvaltning av värdepapper, handel med bilar och maskiner samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bilar - Fastigheter - Jordbruk
Org.nr: 556422-7584
Företagsform: Aktiebolag