Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arvidstorps Lantbruk AB

"Bolaget skall idka jordbruksdrift, uthyrning av inventarier företrädesvis inom jord- och skogsbruksområdet, entreprenadverksamhet inom lantbruk, skog, byggnads- och anläggningssektorn. Handel och förvaltning av aktier och värdepapper samt därmed förenlig verk samhet."
Finns i branscher på Wedoo: Jordbruk
Org.nr: 556443-5690
Företagsform: Aktiebolag