Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mellby Kullen AB

"Företaget ska bedriva hotell- och turistverksamhet. Vidare ska företaget bedriva skogskonsultverksamhet, t ex skoglig värdering, upprätta skogsbruksplaner, rotpoststämpling. Företaget ska även bedriva jordbruksverksamhet, skoglig avverkning och skogsvård och fastighetsförvaltning."
Finns i branscher på Wedoo: Jordbruk - Stugbyar
Org.nr: 556926-0432
Företagsform: Aktiebolag