Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Kristianstad

AB Nybodal Zerny Palm
Org.nr: 556690-3679
Bolaget skall bedriva lantbruk ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Agrar i Kristianstad AB
Org.nr: 556546-7403
Bolaget skall bedriva jordbruk och animalieproduktion, samt därmed förenlig verksamhet. Handel med aktier och värdepapper. Konsultverksamhet inom lantbrukssektorn. Hyra ut lokaler och bostäder. Producera samt sälja filme ...
Álfhóll Islandshästar AB
Org.nr: 556969-1826
1. Lantbruk med odling och djurhållning. 2. Skogsbruk med odling av lövträd och gran. 3. Hästverksamhet med a) inköp, träning och vidare försäljning av hästar, b) inridning, tillridning och träning av andras hästar, c) r ...
B. Jeppssons Lantbruk och Konsult AB
Org.nr: 556207-7536
Bolaget skall driva jordbruk, skogsbruk, djuruppfödning, maskinstation, entreprenadrörelse främst inom anläggning, åkerirörelse, generalagentur, återförsäljning samt handel med olika insatsvaror, produkter och maskiner ä ...
G, Nilssons Last & Planering i Ranseröd AB
Org.nr: 556236-0908
Bolaget ska bedriva schakt-, mark- och anläggningsentreprenader, byggverksamhet, samt i övrigt bedriva med dessa rörelsegrenar förenlig verksamhet.
Hammarsjögården AB
Org.nr: 556404-1506
Bolaget skall bedriva lantbruk samt handel med jordbruksvaror och förnödenheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Henningsbergs Gård AB
Org.nr: 556295-1300
Bolaget skall bedriva växtodling, djurskötsel, maskinstationsverksamhet, skogsbruk och handel med jordbruksprodukter ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Hertrich Lantbruks AB
Org.nr: 556993-9183
Aktiebolaget ska bedriva lantbruk jämte därmed förenlig verksamhet.
Håslövs Boställes Förvaltnings AB
Org.nr: 556771-3127
Bolaget skall bedriva jorbruk med inriktning på djurhållning, växtodling och naturvård, bedriva handel med och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Hönnedal Pork AB
Org.nr: 556656-5593
Bolaget skall bedriva lantbruk, handel med jordbruksvaror och förnödenheter samt därmed förenlig verksamhet.
Hönnedals Lantbruks AB
Org.nr: 556290-7492
Bolaget skall bedriva lantbruk, handel med jordbruksvaror och förnödenheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Karsholms Gods AB
Org.nr: 556051-9554
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva jordbruk, skogsbruk, vindbruk, animalieproduktion, fastighetsförvaltning (- i första hand lång- respektive kortfristiga upplåtelser av bo ...
Kileboda AB
Org.nr: 556255-5275
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, jordbruk, bygg och markentreprenad samt handel med värdepapper.
Kulladals Lantbruk AB
Org.nr: 556316-5272
Bolaget skall driva lantbruk, handel med aktier, värdepapper och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Lillöhus AB
Org.nr: 556414-0696
Bolaget skall bedriva djurhållning och växtodling, förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lundmarks Lantbruk AB
Org.nr: 556970-6541
Blandat lantbruk, samt vidareförädling och försäljning av lantbruksprodukter.
Norrgate Farms HB
Org.nr: 969749-8732
Handla i trä, sågverk, skogsvård, handla i jordbruksprodukter.
Näsby Eko AB
Org.nr: 556624-8000
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva köttproduktion, handel med energi och konsulting inom samhällsbyggnad samt därmed förenlig verksamhet.
Odersberga Gårdsförvaltning AB
Org.nr: 556873-6002
Bolaget skall bedriva skogs- och jordbruksförvaltning, handelsrörelse huvudsakligen inom jordbruket, fastighetsuthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Råbelöf Ströö Karsholm HB
Org.nr: 969705-0061
Lant- och skogsbruk, handel med lant- och skogsprodukter, värdepappershandel.