Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Karsholms Gods AB

"Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva jordbruk, skogsbruk, vindbruk, animalieproduktion, fastighetsförvaltning (- i första hand lång- respektive kortfristiga upplåtelser av bostäder, fritidshus, lokaler och mark), städning, viltbruk (inklusive jakt- och skytterelaterade aktiviteter och försäljning) respektive handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Gods - Jakt - Jordbruk
Org.nr: 556051-9554
Företagsform: Aktiebolag