Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gods i Kristianstad

AB Cullins Transporter
Org.nr: 556615-0636
Bolagets verksamhet är att utföra gods- och persontransporter, bedriva resebyråverksamhet, researrangör samt därmed förenlig verksamhet.
Arne Axelsson FastighetsAB
Org.nr: 556458-4281
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, bedriva verksamhet avseende distribution och lagerhållning av gods bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bud & Logistik Christianstad AB
Org.nr: 556939-1104
Bolaget skall bedriva transport och magasinering av gods samt därmed förenlig verksamhet.
Eko k Åkeri KB
Org.nr: 969752-6664
Transport av personer och gods.
Farligt Gods i Kristianstad AB
Org.nr: 556803-0828
Bolaget ska bedriva utbildning inom farligt gods samt därmed förenlig verksamhet.
Karsholms Gods AB
Org.nr: 556051-9554
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva jordbruk, skogsbruk, vindbruk, animalieproduktion, fastighetsförvaltning (- i första hand lång- respektive kortfristiga upplåtelser av bo ...
Kjell-Åke Salomonssons Åkeri AB
Org.nr: 556371-4301
Bolaget skall bedriva vägtransporter av gods och därmed förenlig verksamhet
KLF Kristianstad Logistik och Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556688-6486
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning och uthyrning av lokaler, aktieförvaltning, lagring av gods, tredjepartslogistik samt därmed förenlig verksamhet.
Kristianstad Fast Transport Wagon KB
Org.nr: 969777-4306
Transport av mindre gods mellan företag.
Norje Åkeri AB
Org.nr: 556758-2639
Bolaget ska bedriva personaluthyrning, samt transporter av diverse gods samt handel med begagnade lastbilar, flak och containrar jämte därmed förenlig verksamhet.
S Kjellssons Logistik & Transport AB
Org.nr: 556560-9244
Bolaget ska bedriva godstransport på landsväg, fastighetsförvaltning, aktieförvaltning, lagring av gods, konsultverksamhet inom åkeribranschen och därmed förenlig verksamhet.
VIP Taxi K KB
Org.nr: 969766-9944
Taxitrafik, transport av personer och gods.