Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

B. Jeppssons Lantbruk och Konsult AB

"Bolaget skall driva jordbruk, skogsbruk, djuruppfödning, maskinstation, entreprenadrörelse främst inom anläggning, åkerirörelse, generalagentur, återförsäljning samt handel med olika insatsvaror, produkter och maskiner även import och export främst inom lantbruksektorn, inköpa maskinutrustning huvudsakligen lantbruksmaskiner samt även uthyra dessa till olika rörelseidkare, driva fastighetsförmedling, köp, förvaltning och försäljning av fast egendom, förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Jordbruk - Konsult
Org.nr: 556207-7536
Företagsform: Aktiebolag