Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Kristianstad

2develop i Kristianstad AB
Org.nr: 559002-3080
Konsultverksamhet inom: Affärsutveckling, Coaching, Utbildning, Styrelseuppdrag, Inredningsuppdrag, Fastighetsbranschen. Försäljning och handel av detaljhandelsprodukter som badrum och köksartiklar, inredningsprodukter, ...
A & A Läkarservice i Kristianstad AB
Org.nr: 556282-0638
Bolaget skall bedriva läkarpraktik, forskning och undervisning inom psykiatri, handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
A & O Omställning AB
Org.nr: 556878-5652
Bolaget ska bedriva konsultationer avseende omställningsarbeta, organisaitonsförändring samt personalfrågpr i arbetslivet och därmed förenlig verksamhet.
AB Protegat
Org.nr: 556648-0934
Aktiebolaget ska bedriva konsult och utbildningsverksamhet inom seveso lagstiftningen och kemisk'biologisk verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
AB Tjänstvillig
Org.nr: 556258-9308
Bolaget skall tillhandahålla redovisningstjänster, konsult- tjänster inom restaurangbranschen, tjänster mot företag och privatpersoner inom områdena affärsutveckling, bemanning och administration jämte därmed förenlig ve ...
ABK A Björkman Konsult AB
Org.nr: 556380-8525
Bolaget skall idka administrativ konsultation, jämte därmed förenlig verksamhet.
ABSIS AB
Org.nr: 556584-1664
Bolaget skall bedriva organisationsutveckling och personalutvecling ' utbildning, rekrytering, urval, omställning, karriärplanering, konsultationer inom dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.
Acentum AB
Org.nr: 556882-2844
Bolaget ska bedriva omställning av personal samt HR-stöd till företag och organistaioner samt därmed förenlig verksamhet.
ACN Bygg&Konsult AB
Org.nr: 556940-0749
Företaget skall bedriva byggverksamhet samt konsult verksamhet inom byggnadsbranschen
ACO Elteknik AB
Org.nr: 556960-9505
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom el- och automations- system för maskinbyggare och industri samt handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AddPeopleSyd AB
Org.nr: 556571-7724
Bolaget skall bedriva uthyrning och rekrytering personal, tillhandahålla personalentreprenader och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
AG Spel o Tobak AB
Org.nr: 556654-9852
Bolaget skall bedriva verksamhet med uthyrning av personal, handel och försäljning av sportsouvenirer samt konsult inom inköp och försäljning av kyl- och frysutrustning.
Ahus Group AB
Org.nr: 556961-5528
Bolaget ska köpa, utveckla, sälja och förvalta fastigheter samt köpa, sälja och förvalta bolag och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Nordwern Konsult
Org.nr: 556449-9175
Bolaget skall bedriva konsultations- och försäljningsverksamhet inom isoleringsentreprenad- samt rör och smidesbranscherna. Bolaget skall ävensom äga och förvalta fastighet och idka därmed förenlig verksamhet.
Alléidé Konsult AB
Org.nr: 556766-3025
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företags- och organisationsrådgivning, managementtjänster och inredningsarkitektur samt utredningsstöd och försäljning av materiel inom undervisnings- och utbildningsområde ...
ALPROTEK Automationskonsult AB
Org.nr: 556702-4830
Bolaget skall planera, konstruera och leverera driftfunktioner inom områdena automation, kommunikation och informationssystem samt därmed förenlig verksamhet.
AMDA AB
Org.nr: 556597-4317
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva konsultverksamhet inom administration och bygg och därmed förenlig verksamhet.
Anders Olsson Automationskonsult AB
Org.nr: 556880-8793
Aktiebolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet inom industriteknik samt därmed förenlig verksamhet.
Angelica Konsult HB
Org.nr: 916753-5351
Förlagsverksamhet med utgivning och försäljning av böcker och kassettband, konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård samt författarverksamhet
Anikab HB
Org.nr: 969646-7555
Organisationsutveckling samt handel med värdepapper.