Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Kristianstad

Råbelöfs Godsförvaltning AB
Org.nr: 556051-6428
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva skogs- och jordbruksförvaltning, handelsrörelse huvudsakligen inom jordbruket, fastighetsuthyrning, konferensarrangemang, rums- uthyrning i hotellrörelse, serveringstjänst ...
SandbyhillsEko KB
Org.nr: 969628-7573
Ekologisk jordbruksproduktion.
Skönapil Agro AB
Org.nr: 556781-8710
Bolaget ska bedriva lantbruksverksamhet, maskinstationstjänster, rådgivningstjänster inom lantbruk, handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Team Nybo AB
Org.nr: 556995-2152
Bolaget skall bedriva jordbruksrörelse, minkuppfödning och därmed förenlig verksamhet.
Wannax AB
Org.nr: 556276-4489
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet till företag och organisationer, med inriktning på lantbrukssektorn, avseende organisations och affärutveckling, ledarskap, affärsplanering och projektstyrning samt förvärva äga och ...
Åraslövs Foder AB
Org.nr: 556334-3853
Bolaget skall bedriva lantbruk, fodertillverkning, handel med fodervaror och lantbruksprodukter, handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Österslöv 15, Lantbruk AB
Org.nr: 556425-5171
Bolaget skall driva lantbruk, idka därmed förenlig verksamhet och konsultverksamhet inom lantbrukssektorn samt kapitalförvaltning.