Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lundmarks Lantbruk AB

"Blandat lantbruk, samt vidareförädling och försäljning av lantbruksprodukter."
Finns i branscher på Wedoo: Jordbruk
Org.nr: 556970-6541
Företagsform: Aktiebolag