Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Hallstahammar

AB Hallstahem
Org.nr: 556046-4421
Bolaget skall inom Hallstahammars kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.
AHB Bygg & Entreprenad AB
Org.nr: 556858-5748
Bolaget skall bedriva om-, till- och nybyggnad samt in- och uthyrning av personal, uthyrning av entreprenadmaskiner, byggnadsställningar och skyliftar, bedriva uppförande och service av pool- och spaanläggningar, skötsel ...
BEWANO Fastighets AB
Org.nr: 556932-3008
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Bo Joensuu Holding AB
Org.nr: 556914-6144
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bokförarn Förvaltning Svenska AB
Org.nr: 556279-5491
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra bokförings- uppdrag, ekonomisk konsultation, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
CHAVE AB
Org.nr: 556978-7269
Föremålet för bolagets verksamhet är teknisk och administrativ konsultverksamhet inom industri och infrastruktur samt förvaltning av fastigheter och värdepapper. Inom litterär och konstnärligt skapande verksamhet bedriva ...
Edsbyns Träförädling Fastigheter AB
Org.nr: 556013-9239
Bolaget skall driva träförädlingsrörelse samt äga och förvalta fast egendom i företrädesvis Edsbyn och utöva därmed förenlig verksamhet.
Eldsboda Fastigheter AB
Org.nr: 556581-0206
Bolaget skall bedriva fastighets- och kapitalförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Eriksson & Rathje Bygg Holding AB
Org.nr: 556681-1492
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Expo-Husen AB
Org.nr: 556206-7255
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och utöva därmed förenlig verksamhet.
Frössvi Svets och Maskinservice AB
Org.nr: 556728-2842
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra svetsning och maskinreparationer, metall- och maskinkonstruktion, uthyrning av personal inom dessa områden, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig ...
Furan Fastigheter AB
Org.nr: 556483-2896
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom.
FWC Flight-Wood Consulting AB
Org.nr: 556734-0376
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulting inom skogs- och flygbranschen, köpa och sälja utrustning och flygplan samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Företagarum AB
Org.nr: 556571-4895
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Gojos Fastigheter AB
Org.nr: 556828-7634
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
HARDYs Transport AB
Org.nr: 556326-2749
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva transporter med lastbil, utföra markentreprenader och snöröjning med maskiner, hyra ut entreprenadmaskiner, förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
HK Oasen Fastigheter AB
Org.nr: 559030-9190
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Jansson & Larsen Fastigheter AB
Org.nr: 556828-1892
Bolaget ska bedriva verksamhet genom att äga och förvalta fastigheter.
Jutboda Bygg AB
Org.nr: 556798-9594
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadssnickeriverksamhet. Förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Kapetia AB
Org.nr: 556717-4569
Föremålet för bolagets verksamhet är att idka - handel med byggvaror, fastigheter och värdepapper, - utföra byggnationer, - förvaltning fast och lös egendom, - administrativ och ekonomisk konsultation. Samt därmed förenl ...