Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Hallstahammar

Klemab AB
Org.nr: 556670-8524
Verksamhet för bolaget är att: - bedriva mark-, schakt-, anläggnings- och entreprenadarbeten, svetsning, VVS-arbeten samt personaluthyrning inom bygg- och anläggningsbranschen, - förvärva, förädla och avyttra fastigheter ...
Kolbäcks Måleriservice AB
Org.nr: 556728-2321
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra måleriarbete och service, renoveringar, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Krutholmen AB
Org.nr: 556752-8525
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med produkter och tjänster relaterade till energi, bedriva konsult- verksamhet och rådgivning i ekonomiska och kommersiella frågor, bedriva handel med värdepapper, äga ...
Mark & RivningsConsult i Mälardalen AB
Org.nr: 556856-1392
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva mark och rivningsarbeten, handel med entreprenadmaskiner inom gruv, bygg och anläggning, handel med redskap och utrustning för entreprenadmaskiner inom gruv, bygg och anlä ...
MD Hallstahammar AB
Org.nr: 556773-1996
Bolaget ska bedriva gymverksamhet, äga och förvalta fastigheter, import av fordon för vidareförsäljning samt kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Nonnas Catering och Reparationer HB
Org.nr: 969700-9505
Catering av italienska matvaror, reparationer av fastigheter.
Orresta Förvaltning AB
Org.nr: 556025-4731
Bolaget skall förvalta egna, förhyrda och externa fastigheter och utöva därmed förenlig verksamhet.
Per Joensuu Holding AB
Org.nr: 556914-6219
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Peter Hassel Förvaltning AB
Org.nr: 556713-2989
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter samt aktier, import och försäljning av vägg- och golvbeklädnad, handel med färger och tapeter och därmed förenlig verksamhet.
PRIMATRY Holding AB
Org.nr: 556686-3378
Bolaget skall bedriva verksamhet med tryckeri, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Prontum fastigheter AB
Org.nr: 556327-3027
Bolagets verksamhet är att förvalta och äga fastigheter och annan fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
QC Fam Björk AB
Org.nr: 556883-6414
Aktiebolaget ska bedriva bilhandel, biluthyrning, kontrakts- finansiering, försäljning av biltillbehör, förvaltning av fastigheter, försäljning av konfektion, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
REVA Förvaltnings AB
Org.nr: 556108-2974
Bolaget skall bedriva förvaltning och uthyrning av fastigheter, förvaltning av värdepapper samt uthyrning av inventarier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Run at Rate AB
Org.nr: 556794-3997
Bolagets verksamhet är att genomföra tredje-part revisioner åt certifieringsorgan, utbildningar, konsultationer inom kvalitet och miljö. Uthyrning, av kvalitet- miljö-chefer. Förvaltning av värdepapper och fastigheter sa ...
Sandvik Heating Technology AB
Org.nr: 556442-5576
Bolaget ska bedriva industriell verksamhet inom tillverkning och försäljning av produkter för elektrisk uppvärmning, äga och förvalta fastigheter och aktier i dotterbolag samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Sargitum Consulting AB
Org.nr: 556315-0159
Aktiebolaget ska bedriva handel med produkter och tjänster relaterade till energi, bedriva konsultverksamhet och rådgivning i ekonomiska och kommersiella frågor, bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta kommersie ...
Sargitum Energi AB
Org.nr: 556860-2477
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med produkter och tjänster relaterade till energi, bedriva konsultverksamhet och rådgivning i ekonomiska och kommersiella frågor, bedriva handel med värdepapper, äga o ...
Sargitum Holding AB
Org.nr: 556756-8489
Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta lös egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Sargitum Invest AB
Org.nr: 556691-4007
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och rådgivning i ekonomiska och kommersiella frågor, bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Skogsknuten HB
Org.nr: 916931-8178
Handel med varor och tjänster inom jord, skog, transporter, fastigheter samt förvaltning.