Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kapetia AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att idka - handel med byggvaror, fastigheter och värdepapper, - utföra byggnationer, - förvaltning fast och lös egendom, - administrativ och ekonomisk konsultation. Samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Konsult - Partihandel
Org.nr: 556717-4569
Företagsform: Aktiebolag