Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB Hallstahem

"Bolaget skall inom Hallstahammars kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556046-4421
Företagsform: Aktiebolag