Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

CHAVE AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är teknisk och administrativ konsultverksamhet inom industri och infrastruktur samt förvaltning av fastigheter och värdepapper. Inom litterär och konstnärligt skapande verksamhet bedriva bokutgivning-, översättningar-, tolknings-, och utbildningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Fastigheter - Konsult
Org.nr: 556978-7269
Företagsform: Aktiebolag