Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Falköping

A Lot Holding Sweden AB
Org.nr: 556949-5780
Att äga och förvalta fastigheter samt att äga och förvalta aktier i egna dotterbolag.
AGUE Invest AB
Org.nr: 556815-7357
Bolaget ska bedriva handel med maskiner inom industri, mekanik och kraft, handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget N-G Lönn
Org.nr: 556368-7788
Bolaget skall bedriva läkarpraktik samt undervisning inom detta område. Bolaget skall därjämte bedriva handel med fastigheter och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
AL Holding i Falköping AB
Org.nr: 556681-9495
Bolaget skall bedriva handel med bilar och värdepapper samt förvaltning av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Anette Andreas David Thomas Invest AB
Org.nr: 556813-0073
Föremålet för bolagets verksamhet är att producera och försälja glass, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Assio Fastigheter AB
Org.nr: 556563-5058
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Auktionsutropet i Falköping AB
Org.nr: 556448-8012
Bolaget skall bedriva auktionsverksamhet, förvaltning av och handel med dödsbon, handel med antikviteter, ädla metaller, vapen och övrigt förekommande auktionsgods, förvaltning av och handel med fastigheter och värdepapp ...
Bagaren 4 Motala KB
Org.nr: 969691-1883
Äga och förvalta fastigheter och värdehandlingar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Beynac AB
Org.nr: 556532-4067
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper, managementkonsulting, verksamhet inom VVS-branschen jämte därmed förenlig verksamhet.
Björn Winroth Fastighets AB
Org.nr: 556420-9863
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Boloria AB
Org.nr: 559011-5795
Aktiebolaget producerar läromedel. Bolaget är även verksamt inom jord och skogsbruk samt äger och förvaltar fastigheter.
Brobjers Interiör AB
Org.nr: 556603-6678
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av inredningsprodukter, förvaltning av värdepapper, äga och förvalta fastigheter, jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Brogärdet Fastigheter AB
Org.nr: 556986-6113
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Brolids Bygg AB
Org.nr: 556924-7991
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Byggnadsfirma Kenneth Johansson i Broddetorp AB
Org.nr: 556538-0234
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet samt äga och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
CARHELSUS Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556834-0664
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva ekonomi- rådgivning, konsultverksamhet inom vindkraftsetableringar, äga och förvalta vindkraftsbolag, fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Carlgren Bil & Transport AB
Org.nr: 556359-9595
Bolaget skall bedriva -åkerirörelse och entreprenadrörelse, -täckverksamhet för sand, grus och mineraler, -förvaltning av värdepapper, -förvaltning av fastigheter, -speditionsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Christer Sämgård Ingenjörsbyrå AB
Org.nr: 556324-8367
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom VVS och energi, äga och förvalta fastigheter jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Claes Sandahls Bygg i Skaraborg AB
Org.nr: 556714-3994
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Companex Holding AB
Org.nr: 556498-7724
Bolagets verksamhet skall vara ekonomisk rådgivning, handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.