Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Carlgren Bil & Transport AB

"Bolaget skall bedriva -åkerirörelse och entreprenadrörelse, -täckverksamhet för sand, grus och mineraler, -förvaltning av värdepapper, -förvaltning av fastigheter, -speditionsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Markarbeten - Transport
Org.nr: 556359-9595
Företagsform: Aktiebolag