Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Auktionsutropet i Falköping AB

"Bolaget skall bedriva auktionsverksamhet, förvaltning av och handel med dödsbon, handel med antikviteter, ädla metaller, vapen och övrigt förekommande auktionsgods, förvaltning av och handel med fastigheter och värdepapper, upplåtande och uthyrning av för säljningsplatser samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Antikviteter - Auktioner - Fastigheter
Org.nr: 556448-8012
Företagsform: Aktiebolag