Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aktiebolaget N-G Lönn

"Bolaget skall bedriva läkarpraktik samt undervisning inom detta område. Bolaget skall därjämte bedriva handel med fastigheter och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Undervisning
Org.nr: 556368-7788
Företagsform: Aktiebolag