Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Assio Fastigheter AB

"Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556563-5058
Företagsform: Aktiebolag