Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Malmö

29 media EF
Org.nr: 769620-2022
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom publicistisk verksamhet, kultur- och kunskapsförmedlande evenemang. Medlemmarna deltar i verksamheten genom arbetsinsatser och'eller invester ...
Advantage Media Group Sweden HB
Org.nr: 969755-8691
Marknadsföring, företaget marknadsför olika evenemang och produkter. Evenemang, företaget utvecklar egna och kunders evenemang. Konsult, projektledning inom att utveckla kunders önskemål. Media, nå ut på olika former av ...
Aktiebolaget Blå Båten
Org.nr: 556964-8271
Bolaget ska arrangera evenemang med fokus på musik och teater och därtill förenlig verksamhet ombord fartyget Blå Båten i Malmö.
Avelik production EF
Org.nr: 769624-7068
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att marknadsföra, representera, förmedla och sälja illustrationer, olika kulturella evenemang och tillställningar som medlemmar i föreningen ...
Bellwether Productions AB
Org.nr: 556992-8533
Bolaget ska arrangera evenemang samt bedriva konsult- och projektverksamhet inom eventutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Bomb A Drop Ek. för.
Org.nr: 769615-3878
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva klubb- och konsertverksamhet. Föreningens syfte är att genomföra såväl mindre arrangemang som större evenemang i olika musik- och k ...
Circo Solutions HB
Org.nr: 969703-7977
Datakonsult med inriktning på nätverk och systemutveckling. Datakonsult med inriktning på ekonomi och affärssystem. Firmaflygning och annordning av affärsresor samt evenemang. Konsult inom flyg och flygutbildning.
Destinationssamverkan Malmö AB
Org.nr: 556725-1938
Bolagets ändamål är att med långsiktig inriktning genom kollektiv marknadsföring stärka Malmös synlighet och attraktivitet och därigenom bl.a. attrahera och värva mötes- och kongressarrangemang och publika evenemang av s ...
Din Kurs Sverige AB
Org.nr: 556809-0673
Bolagets verksamhet ska vara administration av anmälningar till kurser, evenemang, tävlingar och därmed förenlig verksamhet.
El Inka AB
Org.nr: 556908-1507
Bolaget ska bedriva cateringverksamhet vid enskilda evenemang och därmed förenlig verksamhet.
Etagegruppen Event och Nöje AB
Org.nr: 556731-4769
Bolaget skall bedriva restaurang, evenemang, konserter, nöjesarrangemang samt därmed förenlig verksamhet.
Event in Skåne AB
Org.nr: 556750-6406
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att verka för att stora evenemang av skilda slag förläggs till Skåne. Bolaget ska genom sin verksamhet stärka Skånes varumärke och attraktionskraft samt allmänt främja regione ...
Frogeye AB
Org.nr: 556935-8533
Bolaget skall erbjuda kunder att direktsända evenemang live över internet via streaming och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Golden Events HB
Org.nr: 969695-6789
Konsult inom evenemang och organisation med huvudsaklig inriktning mot sport och idrottsverksamhet.
HBet Alma Records, Entertainment & Productions
Org.nr: 969668-3532
Arrangera evenemang, konserter & klubbar. Handel med skivor, musikutrustning. Musik & filmproduktion & distribution.
HCB Marketing AB
Org.nr: 556963-9833
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva uthyrning och förvaltning av fartyg och ledning av evenemang såsom konferenser och möten samt konsultverksamhet inom nämnda områden.
ipraktiken av theorin AB
Org.nr: 556959-4145
Bolagets verksamhet skall vara att utgöra ett produkt- och konsultbolag som med egna eller på annat sätt tillgängliga resurser eller teknik, ska hjälpa företag att på uppdrag utveckla och driva deras behov av idéer och k ...
Jacaranda Studios AB
Org.nr: 556707-1880
Bolaget skall framställa, producera, inspela, försälja, marknadsföra och förvalta musikalster och annat upphovsrättsligt material, organisera, utföra och förmedla konserter och andra evenemang, producera och restaurera m ...
Malmö Stajl AB
Org.nr: 556847-4620
Bolagets verksamhet skall bestå i marknadsföring och försäljning av skönhetsprodukter via internet samt event, evenemang och annan därmed förenlig verksamhet.
Newsme AB
Org.nr: 556786-8848
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla och driva webbaserade tjänster samt sälja innehåll och tjänster till slutkund, media, reklamköpare och till andra kunder och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även ...