Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

29 media EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom publicistisk verksamhet, kultur- och kunskapsförmedlande evenemang. Medlemmarna deltar i verksamheten genom arbetsinsatser och'eller investeringar."
Finns i branscher på Wedoo: Evenemang
Org.nr: 769620-2022
Företagsform: Ekonomisk förening