Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Malmö

Numera Mässor AB
Org.nr: 556535-4239
Bolaget skall direkt eller indirekt via annat bolag arrangera mässor, kongresser, kundanpassade evenemang såsom tävlingar, fester i syfte att stärka kundrelationer, utbildning såsom allehanda seminarier, konferenser och ...
Rio & Partners AB
Org.nr: 556789-4448
Bolaget ska bedriva konsultationer inom sportbranschen bland annat omfattande rådgivning avseende kommersialisering, försäljning eller köp av immateriella rättigheter samt strategiska frågor och ekonomi samt därmed fören ...
Roosotto AB
Org.nr: 556754-7590
Bolaget ska direkt eller indirekt via annat bolag arrangera mässor, kongresser, kundanpassade evenemang såsom tävlingar, fester i syfte att stärka kundrelationer, utbildning och därtill hörande verksamhet samt därmed för ...
Rybergs Broderskap AB
Org.nr: 556965-4428
Aktiebolaget ska bedriva cateringsverksamhet, försäljning av evenemang och konsultverksamhet inom eventbranschen jämte därmed förenlig verksamhet.
Scandinavian Green Roof Institute AB
Org.nr: 556605-9555
Bolaget skall sköta den löpande verksamheten av Augustenborgs Botaniska Takträdgård (med adress Ystadsvägen 56 i Malmö) till att bli ett attraktivt turistmål, skapa system och rutiner för information och demonstration av ...
Skåne Startups EF
Org.nr: 769628-4525
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla evenemang, workshops med fokus på teknik, internet och Startups. Nätverkande kan bidra till sänkta kostnader och ökade ink ...
Sociala Talare i Sverige EF
Org.nr: 769625-6424
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att organisera talare, utbildning och evenemang med syfte att inspirera inom sfärer som rör sig inom exempelvis samhällsentreprenörskap och s ...
Spazio HB
Org.nr: 969765-2940
Bokningsbolag, evenemang & uthyrning av ljud & ljus.
SRK ImpEx Trade KB
Org.nr: 969661-8470
Import, export, förmedling, inköp och försäljning av varor och tjänster mellan länder inom och utom EU såsom byggmaterial, livsmedel, hantverk, datorer och övrig hemelektronik samt arrangerande och'eller koordinering av ...
Sydsvenska Mässor & Events AB
Org.nr: 556857-6333
Bolaget ska arrangera mässor, kongresser, kundanpassade evenemang såsom tävlingar, fester i syfte att stärka kundrelationer, utbildning såsom allehanda seminarier, konferenser och därtill hörande verksamhet samt därmed f ...
TK of Sweden HB
Org.nr: 969748-7438
Bedriva internationell verksamhet huvudsakligen över internet. Special områden inkluderar: Marknadsföring, design, Webbdesign, Grafisk design, Layout, Logotyper, PR, event och evenemang, Sociala medier och trycksaker. Fo ...
Typtryck Malmö AB
Org.nr: 556978-9638
Företaget skall bedriva tryckeriverksamhet, försäljning av papper och trycksaker samt därmed förenlig verksamhet. Företaget erbjuder grafiska tjänster före tryckning (prepress, premedia) och därmed förenlig verksamhet. B ...
Venta Artists AB
Org.nr: 556783-8585
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva artistförmedling och bokning av uppdrag till fritt utövande konstnärer, artister och kulturarbetare med faktureringstjänst, rådgivning och praktisk handledning. Bolaget sk ...
Vintage Malmö EF
Org.nr: 769623-8117
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anordna vintagemässor och vintage-evenemang med hållbarhetsinriktning i Malmö. Vintagebutiker och utställare från hela Sverige kommer att ...
We Manage With Love HB
Org.nr: 969751-2748
Bokning och management av artister till diverse events i Skandinavien. Mediakonsultation för större evenemang och events. Egna framträdanden.