Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

ipraktiken av theorin AB

"Bolagets verksamhet skall vara att utgöra ett produkt- och konsultbolag som med egna eller på annat sätt tillgängliga resurser eller teknik, ska hjälpa företag att på uppdrag utveckla och driva deras behov av idéer och konkreta affärsmöjligheter inom området befintliga och nya medier och därmed förenlig verksamhet. Vara behjälplig att tillsammans med kundernas marknadsavdelningar finna medielösningar som kan höja värdet på avtal. Utveckla nya koncept inom medieområdet som stärker kunders marknadsportföljer och möjligheter att exploatera sina rättigheter, varumärken och evenemang."
Finns i branscher på Wedoo: Evenemang
Org.nr: 556959-4145
Företagsform: Aktiebolag