Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jacaranda Studios AB

"Bolaget skall framställa, producera, inspela, försälja, marknadsföra och förvalta musikalster och annat upphovsrättsligt material, organisera, utföra och förmedla konserter och andra evenemang, producera och restaurera möbler och andra inredningsdetaljer, reparera och restaurera byggnader eller delar därav samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Evenemang - Reparationer
Org.nr: 556707-1880
Företagsform: Aktiebolag