Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Kungsbacka

Actionstep AB
Org.nr: 556368-2730
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom management och data, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt att bedriva avel, uppfödning och träning av hästar och därmed förenlig verk ...
AE Ekonomi KB
Org.nr: 969770-6407
Revision, redovisning, ekonomiska konsultationer, förvaltning av lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
AF Data Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556950-6198
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och IT, bedriva handel med lös egendom samt förvalta värdepapper.
Avixo Sweden AB
Org.nr: 559013-5553
Konsulttjänster inom IT, inköp, försäljning, redovisning och administration samt därtill hörande verksamhet. Handel med värdepapper.
bas5 communications AB
Org.nr: 556552-0003
Bolaget skall bedriva utbildning och konsultation inom ekonomi och data samt försäljning av dataelektronik (mjukvara samt hård- vara) inom byggnads-, verkstads-, data-, elektronik-, kontors-, bil-, båt-, fotoindustrin. B ...
Bergsala Administrationsservice AB
Org.nr: 556880-2747
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljnings- tjänster inom administration, ekonomi och logistik, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Bergsala Holding AB
Org.nr: 556888-1600
Bolaget skall bedriva förvaltning av aktier i dotterbolag och intressebolag, bedriva konsultationer inom ekonomi, logistik och management samt därmed förenlig verksamhet.
Berner Läkarpraktik AB
Org.nr: 556454-1307
Bolaget skall i huvudsak bedriva läkarverksamhet. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom områdena ekonomi och management samt handel med fastigheter och värdepapper.
Bolagsredovisning I Kungsbacka AB
Org.nr: 556939-7994
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom ekonomi, redovisning, administration och därmed förenlig verksamhet.
Bätz wine spirits & Consulting AB
Org.nr: 556914-6094
Bolaget ska bedriva konsultation och utbildning inom hotell- och restaurangrörelse, dryckesprovningar och dryckesimport samt uthyrning av personal inom denna bransch.
Cemany AB
Org.nr: 556673-6350
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, administration, marknadsföring och företagsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Cemany Ekonomi & Administration KB
Org.nr: 969713-9534
Löpande administration, bokföring, löner, bokslut, årsredovisning, deklaration Uppdrag ekonomisystem, rutiner, uppstart, vikariepool
Citius AB
Org.nr: 556519-6051
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva, äga och förvalta värdepapper, att köpa, förvalta lös och fast egendom i Sverige och i utlandet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedri ...
EC-TECH Consulting AB
Org.nr: 556911-7400
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom produktions- och processteknik, konsulttjänster inom ekonomi och administration samt därmed förenlig verksamhet.
eGain Sweden AB
Org.nr: 556487-0060
Bolaget skall utveckla och försälja servicetjänster till fastighetsförvaltare samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Eklöfs Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556574-3886
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom områdena ekonomi, redovisning och skatt samt idka härmed förenlig verksamhet.
Ekonomitjänst i Kungsbacka AB
Org.nr: 556987-5973
Konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning.
Energiplanering Väst AB
Org.nr: 556983-7171
Aktiebolaget ska utföra energideklarationer, energiplanering, och energirådgivning, samt tillhandahålla tjänster och produkter inom de fastighetsrelaterade områdena energi, miljö, ekonomi och service.
Eriksforsen AB
Org.nr: 556375-5999
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom områdena byggnadsteknik, ekonomi och administration. Jord- och skogsbruk. Förvaltning av lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Erlandsson Fastigheter i Kungsbacka AB
Org.nr: 556358-4746
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av värdepapper och fastigheter, fastighetsförvaltning och byggservice, konsult- verksamhet avseende företagsutveckling samt inom fastighets- området, import och export av kontors ...