Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Avixo Sweden AB

"Konsulttjänster inom IT, inköp, försäljning, redovisning och administration samt därtill hörande verksamhet. Handel med värdepapper."
Org.nr: 559013-5553
Företagsform: Aktiebolag