Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Kungsbacka

Avixo Sweden AB
Org.nr: 559013-5553
Konsulttjänster inom IT, inköp, försäljning, redovisning och administration samt därtill hörande verksamhet. Handel med värdepapper.
Bergsala Administrationsservice AB
Org.nr: 556880-2747
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljnings- tjänster inom administration, ekonomi och logistik, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Bolagsredovisning I Kungsbacka AB
Org.nr: 556939-7994
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom ekonomi, redovisning, administration och därmed förenlig verksamhet.
C.M Hansson Förvaltning AB
Org.nr: 556801-2230
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom byggnation och vvs-tekniska installationer, företagsledning och administration samt förvaltning av fastigheter och värdepapper, och därmed förenlig verksamhet.
Cemany AB
Org.nr: 556673-6350
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, administration, marknadsföring och företagsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Cemany Ekonomi & Administration KB
Org.nr: 969713-9534
Löpande administration, bokföring, löner, bokslut, årsredovisning, deklaration Uppdrag ekonomisystem, rutiner, uppstart, vikariepool
EC-TECH Consulting AB
Org.nr: 556911-7400
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom produktions- och processteknik, konsulttjänster inom ekonomi och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Eriksforsen AB
Org.nr: 556375-5999
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom områdena byggnadsteknik, ekonomi och administration. Jord- och skogsbruk. Förvaltning av lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Heragon AB
Org.nr: 556648-7830
Bolaget skall bedriva byggprojektledning, administration och konstruktion inom byggnadsteknik, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Hero Förvaltnings AB
Org.nr: 556199-5480
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, inköp och försäljning av keramiska produkter, administration, leasing och finansverksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om bankrörelse och i lagen om kreditakti ...
KL-Forum AB
Org.nr: 556779-2121
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom administration, teknisk och legal support, handel med rengöring, hudvård och kosttillskott, uthyrning av entreprenadmaskiner och därmed förenlig verksamhet.
L BERG BOLAGEN AB
Org.nr: 556853-6840
Bolaget ska äga och förvalta aktier och övrig fast egendom, bedriva administration och koncerngemensam förvaltning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Nyera Redovisning AB
Org.nr: 556348-0622
Bolaget ska bedriva redovisning, konsultationer och utbildningar på uppdrag inom ekonomi och administration samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Papertend AB
Org.nr: 556999-7223
Utgivning av programvara för administration.
Rydberg of Sweden AB
Org.nr: 559029-8500
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet kring företags organisation, administration samt redovisning och ekonomi. Bolaget skall även bedriva mjukvaruutveckling samt leverera IT tjänster samt handel med värdepapper och därm ...
RZ Tjänst & Handel AB
Org.nr: 556811-3319
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva personal- utveckling och utbildning inom administration, trafik, körkorts- utbildning, jämte försäkringsförmedling. Förvaltning och skötsel av fastigheter jämte uthyrning ...
SENP KONSULT AB
Org.nr: 556724-0592
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom branscher så som administration'redovisning och bygg. Bolaget ska även tillhandahålla konsultation inom ledarskap och coachning samt kunna hyra ut personal inom ovan nämnda ...
Slottsdata Ekonomi och Administration AB
Org.nr: 556377-1608
Bolaget skall bedriva konsulttjänster och utbildning inom data, ekonomi och administration, marknadsföring och försäljning av hotellrum, begravningsbyrå samt därmed förenlig verksamhet.
Tretior AB
Org.nr: 559019-6514
Konsultverksamhet inom teknik, IT, logistik och administration.
Trifo Administration & Ekonomi AB
Org.nr: 556831-2101
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisningsverksamhet och ekonomisk konsultation, handel med värdepapper, framställande och drift av hemsidor och nättidningar, författande, researrangör samt därmed före ...