Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Kungsbacka

Andreas Petersson AB
Org.nr: 556910-4135
Aktiebolagets verksamhet skall vara att äga aktier i bolag som tillhandahåller konsulttjänster inom energiområdet, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Avixo Sweden AB
Org.nr: 559013-5553
Konsulttjänster inom IT, inköp, försäljning, redovisning och administration samt därtill hörande verksamhet. Handel med värdepapper.
Bigbridge Holding AB
Org.nr: 556902-3889
Bolaget skall bedriva konsulttjänster, utveckling och försäljning av kontroll- och skyddsutrustning för elkraftssystem, förvaltning av lös och fast egendom, skogsvård samt därmed förenlig verksamhet.
Bofint Städservice Sverige AB
Org.nr: 556995-1568
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla servicetjänster, såsom hemstäd, fönsterputs, företagsstäd samt konsulttjänster för butiker inom försäljning och uthyrning av personal.
Bolagsredovisning I Kungsbacka AB
Org.nr: 556939-7994
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom ekonomi, redovisning, administration och därmed förenlig verksamhet.
Bright Skills AB
Org.nr: 556972-9790
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom programmering, system-utveckling, utredning, utbildning och verksamhetsförbättring samt idka därmed förenlig och stödjande verksamhet.
C.M Hansson Förvaltning AB
Org.nr: 556801-2230
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom byggnation och vvs-tekniska installationer, företagsledning och administration samt förvaltning av fastigheter och värdepapper, och därmed förenlig verksamhet.
Caesar Systemutveckling AB
Org.nr: 556539-4466
Föremålet för bolagets verksamhet är data och musik konsulttjänster
Claes Hansen Development AB
Org.nr: 556716-4784
Bolaget skall bedriva kundanpassad mjukvaruutveckling samt generell mjukvaruutveckling. Konsulttjänster inom mjukvaruområdet såsom projektledning, verksamhetsutveckling och kvalitetsutveck ling. Fotografisk verksamhet ge ...
Diggibo i Kungsbacka AB
Org.nr: 556260-7100
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom förvaltning och redovisning, hästsportsverksamhet, handel med bilar, byggnads- och anläggningsarbeten, produktion av väggelement, förvaltning och handel med fastigheter samt bed ...
EC-TECH Consulting AB
Org.nr: 556911-7400
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom produktions- och processteknik, konsulttjänster inom ekonomi och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Envio i Kungsbacka AB
Org.nr: 559029-4251
Bolaget skall tillhandahålla korttidsanställd personal samt därvidlag finansiera de ekonomiska flödena till slutkund för dessa samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva förmedling av uppdragstagare till ...
Fiducia Trading & Services AB
Org.nr: 556945-9026
Företaget kommer att bedriva import samt handel av lös egendom inom textil, barnprodukter som t.ex kläder och leksaker. Företaget kommer även att sälja konsulttjänster inom hälsa och personlig träning.
Fjärås Träförädling AB
Org.nr: 556900-7098
Bolaget ska bedriva verksamhet med att: - tillverka och försälja egentillverkade takstolar och råspontsluckor - försäljning av övrigt byggmaterial - konsulttjänster i samband med försäljning och utställningar av byggmate ...
Förvaltnings Aktiebolaget Nemerosa
Org.nr: 556373-2329
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster, företrädesvis inom fastighetsbranschen, äga och förvalta fast egendom, bedriva handel med värdepapper ävensom idka härmed förenlig verksamhet.
Gleitmo Technik AB
Org.nr: 556192-1155
Bolaget skall bedriva smörjteknisk konsulttjänst, försäljning av smörjmedel samt bedriva konsulttjänster inom relationsterapi och kommunikation och därmed förenlig verksamhet.
Goda Gården i Kungsbacka AB
Org.nr: 559006-5578
Bolagets verksamheter är att sälja och genomföra mat- och kunskapsevenemang, försälja kunskapslitteratur och matprodukter, erbjuda konsulttjänster inom nämnda områden, genomföra nöjesproduktioner, försälja recept och kok ...
HAIL AB
Org.nr: 556715-6822
Bolaget skall bedriva återvinningsverksamhet, handel med återvinningsprodukter, handel med emballage, transporter, äga och förvalta fast och lös egendom och värdepapper, uthyrning av lokaler och arbetskraft, konsulttjäns ...
Hallberg Konsult i Örgryte AB
Org.nr: 556311-3900
Bolaget skall bedriva konsulttjänster och forskning inom psykologi och konsulttjänster inom marknadsföring och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
HBET FJÄRÅS BYGGPRODUKTER
Org.nr: 916447-1964
1. Tillverkning och försäljning av utrustning för byggnadsverksamhet, 2. Tillverkning och handel med stenprodukter, 3. Konsulttjänster inom elkraft, tele och datateknik, 4. Export och handel med elektriskt starkströmsmat ...