Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Kungsbacka

Actionstep AB
Org.nr: 556368-2730
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom management och data, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt att bedriva avel, uppfödning och träning av hästar och därmed förenlig verk ...
Avixo Sweden AB
Org.nr: 559013-5553
Konsulttjänster inom IT, inköp, försäljning, redovisning och administration samt därtill hörande verksamhet. Handel med värdepapper.
Bätz wine spirits & Consulting AB
Org.nr: 556914-6094
Bolaget ska bedriva konsultation och utbildning inom hotell- och restaurangrörelse, dryckesprovningar och dryckesimport samt uthyrning av personal inom denna bransch.
eGain Sweden AB
Org.nr: 556487-0060
Bolaget skall utveckla och försälja servicetjänster till fastighetsförvaltare samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Erlandsson Fastigheter i Kungsbacka AB
Org.nr: 556358-4746
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av värdepapper och fastigheter, fastighetsförvaltning och byggservice, konsult- verksamhet avseende företagsutveckling samt inom fastighets- området, import och export av kontors ...
Frelis AB
Org.nr: 556990-4872
Konsultverksamhet och forskning inom samhällsvetenskap och internationella frågor.
Hessman Larsson Trädgård AB
Org.nr: 556793-3998
Bolaget ska omfatta alla förekommande arbeten inom trädgård såsom design, odling och skötsel även bedriva inköp och försäljning av dess tillhörande produkter och maskiner, utbildning, rådgivning och rehabilitering, förfa ...
JB fartygssäkerhet HB
Org.nr: 969712-9089
Konsultverksamhet och utbildning inom fartygssäkerhetsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Laguna Floating AB
Org.nr: 556656-8605
Bolaget skall bedriva friskvård, alternativa behandlingsmetoder, försäljning och tillverkning av produkter, cd, böcker m.m. som stödjer verksamheten i övrigt. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, ju ...
Lindcon Företags AB
Org.nr: 556647-8557
Bolaget skall bedriva företagsutveckling, ledarutveckling, konsultation, förmedling av företag och kommersiella fastigheter och utföra värderingsuppdrag samt idka därmed förenlig verksamhet.
LMS Kungsbacka AB
Org.nr: 556997-4727
Kommer att driva konsultverksamhet inom Hotell och Restaurang, bemanning i samma bransch, samt konsult och liten bemanning inom bygg, samt importera delikatesser.
MBN Trading AB
Org.nr: 556953-1907
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import och export av livsmedel och kosmetika, fastighetsförvaltning, tjänster inom fastighetsbranschen som ombyggnad och lokalvård, konsultverksamhet avseende juridik och ...
Pastus AB
Org.nr: 556959-4848
Bolaget skall bedriva rådgivning vid internationella företagstransaktioner, konsultation inom stategi, finansiering, - och ägarfrågor i Sverige och utomlands, samt förvärva och förvalta lös och fast egendom samt därmed f ...
RL Kornet Print AB
Org.nr: 559010-8949
Tryckeri verksamhet, fotografering och därmed förenlig verksamhet
Svensk Elithandboll AB
Org.nr: 556814-3159
Bolaget skall marknadsföra handboll, anordna idrottsarrangemang och andra event, bedriva kanslifunktion och konsulttjänster inom marknadsföring av idrott och ledarskap, försäljning och förmedling av reklamrätter samt där ...
Sybaris Consult AB
Org.nr: 556903-6832
Konsult inom inredning snickeri och mat och dryck samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
VISIONSHUSET HB
Org.nr: 916851-6756
KONSULTVERKSAMHET INOM TURISM- OCH NÖJESBRANSCHEN
Voxab AB
Org.nr: 556865-9626
Bolaget skall bedriva import och export av och tillverkning, försäljning av maskiner, elektriska och elektroniska utrustningar samt därmed förenlig verksamhet. I verksamheten ingår även teknisk konsultverksamhet med berä ...
Westline Event AB
Org.nr: 556291-8259
Bolaget skall arrangera och förmedla konferenser, friskvårds- och aktivitetsprogram, måltidsarrangemang, bröllop- och begravningsceremonier och därmed förenlig verksamhet.