Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Voxab AB

"Bolaget skall bedriva import och export av och tillverkning, försäljning av maskiner, elektriska och elektroniska utrustningar samt därmed förenlig verksamhet. I verksamheten ingår även teknisk konsultverksamhet med beräkningar och översättningsarbeten, framtagande av driftinstruktioner för maskiner och utrustningar. Maskiner kan vara motorer, generatorer, fläktar, bearbetnings- och arbetsmaskiner, vätsketransportsystem, gasreningssystem, filter, silar. Elektroniska produkter kan vara tryck-, nivå-, flödesmätare, analysinstrument, frekvensdrifter, kontroll-, övervaknings- och reglersystem."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Juridik - Konsult - Provisionshandel - Tryck
Org.nr: 556865-9626
Företagsform: Aktiebolag