Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Kungsbacka

Karolina Konst i Kungsbacka AB
Org.nr: 556911-3128
Konstnärlig verksamhet såsom tryck på olika produkter (textil, planscher, vykort, kuddar, pallar, brickor osv.), illustrationer, målningar och teckningar i olika tekniker. Konstnärliga samarbeten och uppdrag såsom, utsmy ...
Lettershop Scandinavia AB
Org.nr: 556637-2743
Bolaget ska bedriva verksamhet med produktion, distribution och försäljning av grafiska produkter samt därmed förknippade tjänster (såsom exempelvis direktmarknadsföring, tryck, kuvertering och foliering) samt idka därme ...
Voxab AB
Org.nr: 556865-9626
Bolaget skall bedriva import och export av och tillverkning, försäljning av maskiner, elektriska och elektroniska utrustningar samt därmed förenlig verksamhet. I verksamheten ingår även teknisk konsultverksamhet med berä ...