Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lettershop Scandinavia AB

"Bolaget ska bedriva verksamhet med produktion, distribution och försäljning av grafiska produkter samt därmed förknippade tjänster (såsom exempelvis direktmarknadsföring, tryck, kuvertering och foliering) samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Distribution - Kuvertering - Tryck
Org.nr: 556637-2743
Företagsform: Aktiebolag