Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kuvertering i Kungsbacka

Lettershop Scandinavia AB
Org.nr: 556637-2743
Bolaget ska bedriva verksamhet med produktion, distribution och försäljning av grafiska produkter samt därmed förknippade tjänster (såsom exempelvis direktmarknadsföring, tryck, kuvertering och foliering) samt idka därme ...