Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Kungsbacka

2Lift AB
Org.nr: 556946-7763
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet samt handelsförmedling av lyftanordningar och tillbehör jämte därmed förenlig verksamhet.
ACC Elplanering AB
Org.nr: 556523-8861
Bolaget skall bedriva konsultationsverksamhet inom byggnation samt industriell elplanering, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ackre TotalConsult AB
Org.nr: 556453-0946
Bolaget skall idka konsultverksamhet inom el-, styr- och reglerteknik samt installationssamordning, fotografisk verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Actionstep AB
Org.nr: 556368-2730
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom management och data, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt att bedriva avel, uppfödning och träning av hästar och därmed förenlig verk ...
AK3D Design AB
Org.nr: 556986-9570
Aktiebolaget ska idka konsultverksamhet inom 'Formbestämning 3D design med särskild inriktning på fordonsindustrin.
ALJCFastighetsKonsult AB
Org.nr: 556822-1559
Bolaget ska bedriva projekt- och byggledning, kvalitets- kontroller och besiktningar, ekonomiska och tekniska utred- ningar, värdering och förvaltning av fastigheter samt därmed förening verksamhet.
ALJCFastighetsKonsult Väst AB
Org.nr: 556871-8950
Bolaget skall bedriva projekt- och byggledning, kvalitets- kontroller och besiktningar, ekonomiska och tekniska utredningar, värdering och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Alla Timmar AB
Org.nr: 556924-9542
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, sälja och administrera mobila affärssystem och därmed förenlig verksamhet.
Anders B Caesar Konsult AB
Org.nr: 556554-0860
Bolaget skall bedriva företagskonsultverksamhet samt kapitalförvaltning, förvärv, förädling och försäljning av verksamheter samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Anders Petersson Consulting AB
Org.nr: 556736-9102
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom bygg- och anläggningssektorn och därmed förenlig verksamhet.
Andersson Hunter AB
Org.nr: 559012-2544
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag, bedriva konsultverksamhet inom försäljning och management, arrangemang kring jakt och resor, placering av värdepapper samt därme ...
Anneberg Service HB
Org.nr: 969627-9786
Företagsadministration, översättning och försäljning av byggmaterial.
Annerby Bygg och Fastighet AB
Org.nr: 559014-4993
Bolaget ska bedriva försäljning av nyproducerade hus, byggmaterial och byggentreprenader, inköp och försäljning av fastigheter och tomtmark, byggnation och projektering av en- och flerfamiljshus, konsultverksamhet inom b ...
Astoun Invest AB
Org.nr: 556997-1996
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet bestående av ekonomisk och juridisk konsultation, köp och försäljning av värdepapper, bolagsandelar, immateriella rättigheter och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
autobahndesign AB
Org.nr: 556643-1226
Bolaget skall arbeta med strategisk och kommersiell produktdesign ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Axel Herrlin Konsult AB
Org.nr: 556634-6101
Bolaget skall bedriva chefsrekrytering, s k headhunting interim management och handel med värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.
b-consulting AB
Org.nr: 556663-9356
Bolaget skall bedriva management- och logistikkonsultation, transport-, åkeri- och speditionstjänster, försäljning av 'möbler inredning samt utföra homestyling, bedriva tjänster inom hälsoutveckling samt idka därmed före ...
BA Elteknik i Halland AB
Org.nr: 556901-2783
Föremålet för bolagets verksamhet är projektering av elanläggningar och därmed förenlig verksamhet.
Barroca HB
Org.nr: 969727-7599
Bolaget skall bedriva uthyrning av administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet
BEDT AB
Org.nr: 556790-9493
Konsultverksamhet utbildningsverksamhets och affärs'verksamhets utveckling. Köp och fsg av värdepapper'instrument.